Serveis m韓ims nadal

Serveis al campus del 24 de desembre al 6 de gener

Com en anys anteriors, totes les instal·lacions del campus de Bellaterra de la UAB romandran tancades durant el període de vacances: del 24 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019, només funcionaran excepcionalment alguns serveis en horaris especials.

+

Enquestes d'avaluaci?docent

Enquestes d'avaluaci?del primer semestre

Ja estan en marxa les enquestes d'avaluació del primer semestre del curs 2018-2019 corresponents a l’actuació docent del professorat i a les assignatures / mòduls. Ambdues es poden respondre del 10 de desembre a l'11 de gener de 2019.

+

V韉eos